A.   Forthcoming

F. van den Berg (2017) Benk Korthals: Een aftreden zonder knauw. In: J. Uylenbroek et al. Gevallen. Den Haag: Boom

F. van den Berg en D.A.G.T. van Osch (2017) De internationale pers over de Nederlandse verkiezingen en formatie, in J. Schinkelshoek en A.W. Heringa (red.) De Formatie 2017, Den Haag: Montesquieu Instituut

B. Published

Berg, C.F. van den and B. van Eybergen (2016), Transnational Mediatization of the European Council – An Emergent Venue for Agenda Setting? In: Steunenberg, B., W. Voermans and S. Van den Bogaert (eds), Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU, Leiden: Leiden University Press, pp. 29-52

Berg, C.F. van den and E. Schmidt (2016), The Europeanization of the Dutch Senior civil service 2007-2013, In: Steunenberg, B., W. Voermans and S. Van den Bogaert (eds), Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU, Leiden: Leiden University Press, pp. 217-241.

Berg, C.F. van den and H. Vollaard (2015) Nederlanders in Europese instellingen: grotere voorstanders van Europese integratie dan het thuisfront? In: J. Van der Harst, G. Voerman en J.P. Vollaard (Eds.) Van Aanvallen! Naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015. Amsterdam: Boom Uitgeverij. Pp.385-422.

Berg, C.F. van den & D. van Osch (2015) Nieuwe bezems vegen schoon? Een jaar Eurocomissaris Timmermans. In: Voerman G., Harst, J. van der (eds) De Commissie-Juncker: laatste kans voor Europa? Den Haag: Montesquieu Instituut. P 43-63.

Berg, C.F. van den (2015) The Virtues and Vice of Multi-level Governance from a Liberal Perspective (for volume of European Liberal Forum on division of competencies in the EU) Brussels: European Liberal Forum.

Berg, C.F. van den (2015) Reform of the EU Institutions – Redemocratisation of the EU. In: Ralph Dahrendorf Taskforce on the Future of Europe: Policy Recommendations. Brussels: European Liberal Forum.

Dijkstra, G.S.A., F.M. van der Meer, F. van den Berg (2015) Is er nu wel of niet sprake van een terugtredend openbaar bestuur? Het personeelsperspectief. In: J.J.M. Uijlenbroek (ed.) De Staat van de Ambtelijke Dienst (3e editie). Den Haag: CAOP.

Berg, C.F. van den (2015) Interweaving public authorities. in: J.J.M. Uijlenbroek (ed.) Dutch public service: Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the main developments. Den Haag: Ministry of the Interior and Kingdom Relations.

Berg, C.F. van den, F.M. van der Meer & G.S.A. Dijkstra (2014) Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Civil Servant in Western Europe. In: Sager, F. and P. Overeem (eds) The European Civil Servant: A shared administrative identity? Colchester: ECPR Press

Berg, C.F. van den & T.A.J. Toonen (2014) National Civil Service Systems in Western Europe: The End or Endurance of Weberian Bureaucracy? In: Raadschelders, J.C.N., Toonen, T.A.J. and Meer, F.M. van der (eds) The Civil Service in the 21st Century: Comparative perspectives. 2nd edition. London: Palgrave Macmillan.
Full Text (PDF)

Berg, C.F. van den (2014) Nederlanders in Europese instellingen. In: J. Van der Harst, G. Voerman en J.P. Vollaard (Eds.) De Nederlandse opstelling in Europa, 1970-2010. Amsterdam: Boom Uitgeverij.

Steen, T.P.S., Berg, C.F. van den, Leisink, P. (2014) The Netherlands, in: A. Hondeghem and M. Van Wart (eds) Leadership and Culture: Comparative Models of Top Civil Servant Training. Houndmills: Palgrave.

Berg, C.F. van den, (2014) Marathonlopers of schaduwpolitici? Naar een nieuwe onderzoeksagenda over politisering. In: Liber Amicorum voor Roel Bekker en Roel Nieuwenkamp. Den Haag: CAOP

Berg, C.F. van den, C. Braun & T.P.S. Steen (2014). Consensus politics as administrative practice: The Europeanization of external advice seeking? In J.P. Vollaard, J. Beyers & P. Dumont (Eds.), European integration and consensus politics (pp 114 – 133). London: Routledge.

Berg, C.F. van den (2013). The Netherlands. In Andrei Kulikov (Ed.), EU Budget 2014 – 2020: Views from across Europe after 7-8 February 2013 (Bulletin on European and CIS Studies, 6, March 2013) (pp. 29). Moscow, Russia: Institute of Europe, Russian Academy of Sciences.

Berg, C.F. van den (2013). Нидерланды. In A. Kulikov (Ed.), Бюджет ЕС на 2014–2020 гг.: Взгляд из европейских столиц (Бюллетень о странах Европы и СНГ, 6) (pp. 30). Россия, Москва: Institute of Europe, Russian Academy of Sciences.

Berg, C.F. van den & C.J.A. van Eijk (2012). Van permissive consensus tot political by-pass: De politisering van de EU in Nederland. In P. de Jong & S. de Lange (Eds.), Europa, burgerschap en democratie: Over de gespannen relatie tussen burgers en Europa en mogelijkheden om die te ontspannen (pp. 41-55). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
Full Text (PDF, Via Leiden University Repository)

Berg, C.F. van den (2011). Horizontaal bestuur voor een horizontale samenleving? In J. Hazenberg, F. Tabarki & R. van Tilburg (Eds.), Dappere Nieuwe Wereld: 21 Jonge Denkers over de Toekomst van Nederland (pp. 57-69). Amsterdam: Van Gennep.

Berg, C.F. van den, G.S.A. Dijkstra & F.M. van der Meer (2011). Van vergrijzing en ontgroening. In R. Bekker (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor? (Publicatiereeks Overheid & Arbeid, 29) (pp. 70-76) Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.

Meer, F.M. van der & C.F. van den Berg (2011). De groei en daling van het aantal ambtenaren: een kwestie van appelen en peren? In R. Bekker (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan ambtenaren er anno 2011 voor? (Publicatiereeks Overheid & Arbeid, 29) (pp. 16-25) Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.

Meer, F.M. van der & C.F. van den Berg (2010). Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van ‘multi-level governance’. In Het eigene van de overheid: Input voor het debat over de rol van de overheid (pp. 157-169). Den Haag: CAOP.

Berg, C.F. van den (2008). Van Waterbed naar Luchtkussen: Mingratie in Europa 2007-2025. In Nederland Migratieland: Ook in 20259 (g)een probleem (Multiculturele samenleving in ontwikkeling). Den Haag: Sdu Uitgevers.

Suvarierol, S. & C.F. van den Berg (2008). Bridge-builders or bridgeheads in Brussels? The world of seconded national experts. In K Geuijen, P. ‘t Hart, S. Princen & K. Yesilkagit (Eds.), The new Eurocrats: national civil servants in EU policymaking (pp. 103-128). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Berg, C.F. van den & T.A.J. Toonen (2007). National civil service systems and the implications of multi-level governance: Weberianism revisited? In J.C.N. Raadschelders, T.A.J. Toonen & F.M. van der Meer (Eds.), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives (pp. 103-121). London: Palgrave MacMillan.

Berg, C.F. van den, F.M. van der Meer & J.C.N. Raadschelders (2007). Representative government and top administrative officers. A comparative historical approach to political-administrative relations. In A.G. Manca & F. Rugge (Eds.), Repräsentative Regierung und führende Beamte (19. – 20. Jahrhundert) (pp. 207-236). Bologna: Il Molino.

Berg, C.F. van den (2006). Onderwijs en segregatie: De invloed van de vrijheid van onderwijs op de huidige integratiepolitiek. In W.P.S. Bierens, C.L.C. Richert & P.G.C. van Schie (Eds.), Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat (100) (pp. 173-186). Den Haag: Prof. mr. B.M. Teldersstichting.

Meer, F.M. van der, C.F. van den Berg & G.S.A. Dijkstra (2006). De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst. In W.P.S. Bierens, C.L.C. Richert & P.G.C. van Schie (Eds.), Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Den Haag: Teldersstichting.

Frontcover, 'The New Eurocrats'Frontcover 'Nederland migratieland, ook in 2025 (g)een probleem'Frontcover 'Dappere Nieuwe Wereld'Frontcover 'Staat van de ambtelijke dienst'