Berg, C.F. van den, B.M Princen, en E. Mastenbroek (2016) Aan de knoppen maar uit de pas? Euroscepsis en euro-enthousiasme onder Nederlandse ambtenaren Res Publica, vol. 58, no. 4: 397-422

Berg, C.F. van den en G.S.A. Dijkstra, (2016) New Political Governance en de interpretatie van cijfers over regelproductie. Regelmaat, tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken 31 (4): 324-325.

Dijkstra, G.S.A, F.M. van der Meer en F. van den Berg (2015) De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek? In: Liberaal Reveil, vol. 30 (4): 187-192.

Berg, C.F. van den, A.J. Schmidt en C.A.J. van Eijk (2015) Externe advisering binnen de Nederlandse overheid: Naar een empirisch en theoretisch onderbouwde onderzoeksagenda Tijdschrift Bestuurskunde; vol. 24 (3): 17-31

Berg, C.F. van den en G.S.A. Dijkstra (2015) Wetgevingsjuristen ten prooi aan New Political Governance? Een inventarisatie, Regelmaat, tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken. Issue 30 (4): 247-266

Berg, C.F. van den (2014) De strijd om het onderzoeksgeld: Excellent verdelen als werkwijze van NWO? Liberaal Reveil 55(4).Full Text (PDF)

Berg, C.F. van den (2014) Afschaffen 2.0. Over het beëindigen van onwenselijk overheidsbeleid. Liberaal Reveil 55(2), 75-78.

Berg, C.F. van den (2014) Hoe erg is het Europees communautair tekort in vergelijking met de Amerikaanse gedeelde identiteit? Liberaal Reveil 55(1), 9-16.

Berg, C.F. van den, J. Matthys, J. Porth (2013) Hoeveel liberalisme krijg ik voor mijn lokale stem? Over bezuinigingen en de mate van partij-politisering van het Nederlandse gemeentelijk bestuur Liberaal Reveil 54(4) 223-228
Full Text (PDF, Via Leiden University Repository)

Berg, C.F. van den (2013) Belastingen nader bezien: Over de principes en praktijk van fiscaliteit, Liberaal Reveil, 54(3), pp. 160-163.

Berg, C.F van den & F.M. van der Meer (2013) De bestuurlijke paragraaf van het Regeerakkoord “aan enige liberale principiën nader getoetst” Liberaal Reveil, 54(2), 125-130.

Berg, C.F. van den & M. Pars, (2012). “Wij willen zichtbaar zijn” Over de legitimiteit en politieke profileringsdrang van de AFM. Liberaal Reveil, 53(2), 84-89.
Full Text (PDF, Via Leiden University Repository)

Berg, C.F. van den, F.W. Brave & S.M. van Schaik (2012). Programmamanagement. Openbaar Bestuur, 22(11), 26-28.

Berg, C.F. van den (2011). Lobbyisten kunnen wel wat transparantie gebruiken. Liberaal Reveil, 52(2).

Berg, C.F. van den (2010). Het Kabinet-Rutte en het Afscheid van de Haagse “Geluksmachine”. Liberaal Reveil, 51(4).

Meer, F.M. van der, G.S.A. Dijkstra & C.F. van den Berg (2010). Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid. Liberaal Reveil.

Berg, C.F. van den & S. Suvarierol (2008). Haagse Pionnen op het Brusselse Schaakbord? Over de aansturing en beleidsnetwerken van Nederlandse gedetacheerden bij de Europese Commissie. Beleid en Maatschappij, 35(2), 26-39.