Bruni, P. and F. van den Berg (2017) The Regulation of Executive Pay in the Public and Semi-Public Sector across the European Union (Consolidated report). Maastricht: European Institute of Public Administration

F. van den Berg, E. Mastenbroek, S.B.M. Princen (2016) Europese sterren? De werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turchetti, C. and F. van den Berg (2015) The Regulation of Executive Pay in the Public and Semi-Public Sector across the European Union (Phase I) Maastricht: European Institute of Public Administration.

Turchetti, C. and F. van den Berg (2015) De regulering van executive-beloningen in de publieke en semipublieke sector in de Europese Unie. Maastricht: European Institute of Public Administration.

Hopman, N. and F. van den Berg (2016) Next Public Leadership: Senior Civil Service Leadership in Times of Change. A Vision Document at the request of the Office for the Senior Civil Service. Den Haag: Bureau Algemene Bestuursdienst. http://media.leidenuniv.nl/legacy/next-public-leadership-english-version.pdf

F. van den Berg (2015) Report Study Group on Civil Service and Politics 2015 Congress of IIAS-IASIA

Hopman, N. en F. van den Berg (2014) Staat van Publiek Leiderschap: Bouwstenen voor een visie op topambtelijk leiderschap. Den Haag: Bureau Algemene Bestuursdienst. http://media.leidenuniv.nl/legacy/abd-nieuw-publiek-leiderschap-topambtelijk-leiderschap-in-tijden-van-verandering.pdf

C.F. van den Berg, D. van Osch, M. Van Mannekes en A.J. Schmidt (2014), Innovatie en participatie op de terreinen Infrastructuur en Milieu in het Verenigd Koninkrijk, Finland en Vlaanderen. Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Berg, C.F. van den, L. van der Lans, S. Fiering (2014) De Provincies in hun Europese context: Een referentiemodel met succesbepalende factoren voor de inbedding van het facet Europa in de provincies. Den Haag: Provincies Zuid-Holland, Groningen, Limburg en Overijssel.

Steunenberg, B., C.F. van den Berg, M. Beerkens, R. de Ruiter & W.J.M. Voermans (2012). “Wij doen dat zo”: Onderzoek naar de grenseffecten van Europees beleid. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Full Text (PDF)

Steunenberg, B., C.F. van den Berg, M. Beerkens, R. de Ruiter & W.J.M. Voermans (2012). ‘Wir machen das so’: Studie zu den Grenzeffecten der europäischen Politik. Den Haag: Universiteit Leiden.

Meer, F.M. van der & C.F. van den Berg (2012). Eurofound project on the social dialogue in central government: the Dutch Case. Brussels: Eurofound.

Beemer, F., C.F. van den Berg, N. Oud & M. Zunderdorp (2011). Evaluatie van de wet- en regelgeving van de receptplicht van de URA-diergeneesmiddelen. Utrecht: Berenschot.
Full Text (PDF)

Berg, C.F. van den, R. Berndsen & A. Lotterman (2011). Evaluatie Control- en beheersstructuur van OP-Zuid (2007-2010). Utrecht: Berenschot.

Meer, F.M. van der, C.F. van den Berg & G.S.A. Dijkstra (2011). Naar een overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl.  Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance vanuit internationaal perspectief bezien. Leiden: Centrum voor Publieke Sectorhervormingen. Bestuurskunde Universiteit Leiden.

Twist, M. van, E. ten Heuvelhof, C.F. van den Berg, M. Kort, & N.E.W. Bressers, (2011). Tussenevaluatie PKB Ruimte voor de Rivier. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Berg, C.F. van den, A. Oostdijk, F. Theissen, & M. de Voogd (2010). Zelfstandige huisvesting voor gezinsmigranten; recht, plicht of streven? Onderzoek naar de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en juridische toelaatbaarheid van een zelfstandig huisvestingseis bij gezinsmigratie. Utrecht: Berenschot.

Meer, F.M. van der & C.F. van den Berg (2010). De eigenheid van de publieke dienst van uit internationaal perspectief. Den Haag: CAOP.

Steen, T.P.S., C.F. van den Berg, P. Overeem, F.M. van der Meer & T.A.J. Toonen (2005). Andere overheid in het buitenland: Inrichting van de centrale overheid. Een internationale vergelijking. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Steen, T.P.S., C.F. van den Berg, F.M. van der Meer, P. Overeem & T.A.J. Toonen (2005). Modernisering governments in other countries. International comparison of processes of change in central government. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Frontcover 'Wij doen dat zo'